Chlorostilbon lucidus
Glittering-bellied emerald / Glanssmaragd

24    2017-11-19    Villa Montes, Gran Chaco, Bolivia

I saw this hummingbird at a distance, followed it with with my eyes for a while, and suddenly landed it in the tree next to me. It turned out to be a Glittering-bellied emerald, a hummingbird that is relatively common in drier areas and in the lowlands of eastern and southeastern Bolivia. It has a distinctly red bill with a black tip. This is a male, the female has a gray neck and a white tail tip. As you can discern from this picture, the male also has a small, white spot just behind the eye. The pointed bill is indispensable because this bird feeds on nectar of blooming Tabebuia, Eucalyptus and Jacaranda acutifolia by penetrating the petals all the way down to the base.

Jag såg den här kolibrin på långt håll, följde den med blicken, och så plötsligt landade den i trädet bredvid mig. Det visade sig vara en glanssmaragd, en kolibri som är förhållandevis vanlig i torrare områden och på låglandet i östra och sydöstra Bolivia. Den har en tydligt röd näbb med en svart spets. Detta är en hanne, honan har grå hals och en vit stjärtspets. Som man kan ana på den här bilden, så har hannen dessutom en liten vit fläck alldeles bakom ögat. Den spetsiga näbben behövs eftersom fågeln livnär sig på nektar av blommande Tabebuia, Eucalyptus och Jacaranda acutifolia genom att tränga igenom kronbladen ända ner till basen.