Melanerpes cactorum
White-fronted woodpecker / Vitpannad spett

29    2014-11-08    Ingeniero Juárez, Argentina

Vi hade stannat bilen, cirka en halvtimma utanför Ingeniero Juárez. Min gode vän Berio pekade plötsligt ut en hackspett en bit bort. Vi smög oss mot fågeln och jag fick bilder i två positioner av denna vitpannade spett.