Branta leucopsis
Barnacle goose / Vitkindad gås

03    2017-07-22    Svalbard (Spitsbergen), Norway/Norge

Juvenile geese and older individuals without a partner of e.g. Barnacle geese, start molting at the same time. As they cannot fly, they join together in large flocks that graze, walk and swim together. These flocks can be very big but are still extremely cautious. We saw, for example, a flock of Pink-footed geese that most certainly contained five to six hundred geese. This particular flock of Barnacle geese swam away from us at a rapid pace.

Ungfåglar och sådana äldre fåglar som inte har någon partner av t.ex. vitkindad gås passar på att rugga samtidigt. De kan då inte flyga och sluter sig därför samman i stora flockar som betar, går och simmar tillsammans. Dessa flockar kan bli mycket stora men är ändå extremt skygga. Vi såg t.ex. en flock spetsbergsgäss som säkert innehöll fem- till sexhundra gäss. Den här flocken av vitkindade gäss simmade bort från oss i rask takt.