Garrulus glandarius
Eurasian jay / Nötskrika

33c036    2017-03-19    Slättåkra, Sweden/Sverige

The Euarsian jay in an attentive mode, demonstrating all of its different patterns and colors.

Här ser vi nötskrikan i en lyssnande pose, uppvisande hela registret av färger och teckningar.