Myrmecocichla aethiops
Northern anteater-chat / Nordlig termitskvätta

33c075    2017-02-12    Lake Naivasha, Kenya

This Northern anteater-chat perched on a post close to the road where we passed by. It remained there also after we had stopped the car (and I could take this picture).

Denna nordliga termitskvätta satt på en stolpe i närheten av vägen vi passerade på. Den satt kvar, även när vi stannade bilen!