Lybius leucocephalus
White-headed barbet / Vithuvad barbett

29    2017-02-12    Lake Naivasha, Kenya

This is one of the largest barbets. It is very social and often appears in groups. It is one of the few birds we know that actually sings a duet withs its partner during their elaborate greeting ceremony!

Det här är en av de största barbetterna. Den är mycket social och förekommer ofta i grupp. Den är en av de få fåglar vi känner till som faktiskt sjunger duett under sin elaborerade hälsningsceremoni!