Anas hottentota
Hottentot teal / Sumpand

03    2017-02-11    Nairobi NP, Kenya

Few ducks have a blue beak. The Australian Blue-billed duck (Oxyura australis) and the Argentine Lake duck (Oxyura vittata) are such species. But alongside these, the Hottentot teal is most prominent. The bird was called "hottentottand" in Swedish in the old days, but when the name passed into disrepute, it has been given the boring name of "sumpand" ('marsh duck') instead. In Norwegian it is still called "hottentottand", according to the Natural History Museum in Oslo. It is a relatively small and neat duck (36 cm) that thrives in freshwater lakes in sub-Saharan Africa.

Få änder har blå näbb. Den australiska (Oxyura australis) och den argentinska kopparanden (Oxyura vittata) är sådana arter. Men vid sidan av dessa så kommer säkert sumpanden långt fram. Fågeln kallades förmodligen för "hottentottand" på svenska förr i tiden, men när den beteckningen gått i vanrykte så har den fått den tråkiga beteckningen 'sumpand' i stället. På norska heter den, enligt Naturhistorisk Museum i Oslo, fortfarande hottentottand - och den beteckningen används också på engelska. En förhållandevis liten, nätt and (36 cm) som trivs i sötvattensjöar i Afrika söder om Sahara.