Ardea cinerea
Gray heron / Gråhäger

12    2017-02-11    Nairobi NP, Kenya

This is a common heron, an adult Gray heron, that I have photographed many times before. But this time the bird was in such great light with a dark bakground that I could not resist trying to catch the image...

Det här är ju en vanlig häger, en adult gråhäger, som också återfinns i Skandinavien. Men den här fågeln stod i ett sådant speciellt ljus, med en mörk bakgrund, att jag inte kunde motstå att skildra den på bild...