Aramides ypecaha
Giant wood rail / Jätteskogsrall

17    2014-12-04    Hudson, Argentina

En av de mera märkliga fåglarna i sumpmarken "Reserva Natural Selva Marginal de Hudson" (som påstås vara världens sydligaste urskog) är jätteskogsrallen. Vid en av våra exkursioner stod den några minuter tryggt i vasskanten. Sedan var den åter försvunnen.