Pelecanus thagus
Peruvian pelican / Perupelikan

12    2016-11-17    Playa Bujama, Peru

Pelicans seem to like to fly in a group and often low, along a wave, close to the water, as in this picture. If a fish shows up in the wave they take the opportunity and catch it. These are Peruvian pelicans flying by Bujama Beach.

Pelikaner flyger gärna i grupp och ofta utefter en bränning, nära vattenytan. Där kan de passa på om en fisk visar sig... Detta är perupelikaner som flyger förbi Playa Bujama.